Walentynkowa Magia z Resibo

Przyjaźń, Miłość, Magia… Tak nazywają się zestawy, które oferujemy Wam w naszym sklepie on-line. Cieszą się ogromnym powodzeniem, bo dokładamy wielkich starań, żeby – tak jak w naszych kosmetykach, wysokiej jakości była nie tylko zawartość, ale też oprawa. Dziś, z okazji walentynek, mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest Zestaw Magia. Koniecznie zajrzyjcie na nasz fanpage i weźcie udział w konkursie. Wystarczy oznaczyć osobę, którą się kocha, i krótko uzasadnić.

Poniżej regulamin.

 

REGULAMIN KONKURSU – Walentynkowa Magia z Resibo

I. DEFINICJE

Organizatorem Konkursu jest Resibo – Ewelina Kwit-Betlej – administrator fanpage’a @resibopl.

Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, oznaczy w komentarzu pod postem osobę, którą kocha i krótko uzasadni.

Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, będzie osoba, która pod swoim komentarzem uzyska jak najwięcej polubień innych użytkowników. Nagroda przyznana Zwycięzcy Konkursu, zwana dalej „Nagrodą” to zestaw Magia z oferty firmy Resibo.

 

II. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.02.2017 o godz. 9.00 i kończy się o godz. 17.00 tego samego dnia.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w czasie jego trwania napisać komentarz pod postem oznaczając osobę, którą kocha, i krótko uzasadniając.

W konkursie przewidziany jest jeden etap.

Organizator ogłosi wyniki konkursu 14.02.2017 najpóźniej o godz. 18.00, o czym poinformuje na fanpage’u na Facebooku www.facebook.com/resibopl

W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Niezgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Nagrody w konkursie otrzyma 1 uczestnik.

Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w ciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

Organizator obowiązany jest, w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.

Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem InPost.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrodę w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: [email protected], w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected]

Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected].  Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Udostępnij
Przypnij
Szepnij
KOMENTARZE

Co myślisz o artykule?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *