1. Do udziału w wideo konsultacji konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

2. Biorąc udział w wideo konsultacji wyrażają Państwo również zgodę na udostępnienie głosu, wizerunku, widoku otoczenia oraz numeru IP komputera wyłącznie na czas trwania wideo konsultacji. Dane te nie będą zapisywane ani przechowywane po zakończeniu wideo konsultacji.

3. Wideo konsultacja nie podlega nagrywaniu.

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Betley sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy, ul. Jaskółcza 2.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i wykorzystywania Państwa danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem Betley sp. z o.o., ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica.

5. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych:

a. Państwa dane zbierane przy pomocy Formularza Zgłoszeniowego „Darmowe Konsultacje Psychodermatologiczne” będą przetwarzane w celu zarejestrowania i uczestnictwa w programie „Darmowe Konsultacje Psychodermatologiczne; Resibo x trzymsie.pl”, którego Administrator jest współautorem.

b. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody i nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zarejestrowania w programie i tym samym brak możliwości uczestniczenia w nim.

7. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem prowadzące na jego zlecenie obsługę techniczną i organizacyjną programu.

8. Państwa dane zostaną przekazane do podmiotów wymienionych poniżej będących partnerami programu, którzy będą jednocześnie niezależnymi Administratorami Państwa danych:

a. Piotr Chełchowski Trzymsie z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, REGON: 145868890, NIP: 7582331909

9. Powyższe dane osobowe są także przetwarzane przez dostawcę narzędzia do wideo konsultacji – Google Cloud Platform – Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (jeżeli jesteś w Wielkiej Brytanii) oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (jeżeli jesteś w UE lub w Szwajcarii). Oznacza to, że dane mogą być również wysyłane do USA. Firma Google zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym, zgodne z RODO, które opisuje pod tym linkiem: Bezpieczeństwo i prywatność użytkowników Google Meet - Google Meet - Pomoc.

10. Dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

11. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora.

b. W każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego.

14. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

15. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych oraz złożyć wolę rezygnacji z wideo konsultacji. W tej sytuacji wystarczy napisać wiadomość e-mail, składając wolę rezygnacji na adresy e-mail: [email protected] oraz [email protected].

Zamknij
Loading...