Fundusze Europejskie

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE


Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa BETLEY - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.


Cel projektu: Projekt firmy przyczyni się̨ do osiągniecia celów POIR, celów poddziałania 3.3.3.
Głównym celem jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Celem projektu jest też wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty:
- 4 kontrakty handlowych zagraniczne
-przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 1 000 000,00 PLN
-przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 1 000 000,00 PLN

Beneficjent: BETLEY Piotr Betlej, ul. Jaskółcza 2, 58-100 Świdnica

Całkowita wartość projektu: 1.228.155,00 PLN

Udział unii europejskiej: 848.725,00 PLN

Okres realizacji projektu: od 01/08/2016 do 30/06/2019

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 -2020

POSTĘPOWANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016
Zapytanie ofertowe nr 2/12/2016
Informacje o wyniku postępowania nr 1/12/2016
Informacje o wyniku postępowania nr 2/12/2016
Zapytanie ofertowe nr 1_02_2017
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1_02_2017
Zapytanie ofertowe nr 1/04/2017
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1_04_2017
Zapytanie ofertowe nr 2/04/2017
Zapytanie ofertowe nr 3/04/2017
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/04/2017
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/04/2017
Zapytanie ofertowe nr 1/05/2017
Zapytanie ofertowe nr 2/05/2017
Informacje o wyniku postępowania ofertowego nr 2/05/2017
Zapytanie ofertowe nr 1/06/2017
Informacje o wyniku postępowania nr 1/05/2017
Informacje o wyniku postępowania nr 1/06/2017
Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017
Zapytanie ofertowe nr 2/07/2017
Informacje o wyniku postępowania nr 1/07/2017
Informacje o wyniku postępowania nr 2/07/2017
Zapytanie ofertowe nr 1/08/2017
Informacje o wyniku postępowania nr 1/08/2017
Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017
Informacje o wyniku postępowania ofertowego nr 1/09/2017
Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017
Informacje o wyniku postępowania nr 1/11/2017
Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017
Informacje o wyniku postępowania nr 1/12/2017
Zapytanie ofertowe nr 02/04/2018
Informacje o wyniku postępowania nr 02/04/2018
Zapytanie ofertowe 02/06/2018
Informacja o wyniku postępowania 02/06/2018
Zapytanie ofertowe 01/07/2018
Informacja o wyniku postępowania 01/07/2018
Zapytanie ofertowe 01/10/2018
Informacja o wyniku postępowania 01/10/2018
Zapytanie ofertowe 01/12/2018
Informacja o wyniku postępowania 01/12/2018
Zapytanie 01/01/2019
Informacja o wyniku postępowania 01/01/2019
Zamknij
Loading...