Fundusze Europejskie

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE


Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa BETLEY - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.


Beneficjent: BETLEY Piotr Betlej, ul. Jaskółcza 2, 58-100 Świdnica

Całkowita wartość projektu: 1.228.155,00 PLN

Udział unii europejskiej: 848.725,00 PLN

Okres realizacji projektu: od 01/08/2016 do 30/06/2019

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 -2020